Decyzja środowiskowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów; obręb Marianów dz. nr 77, 234/1, 236, 235/1, 232/1, 228/3 gm. Kawęczyn

Decyzja środowiskowa - Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Marianów; obręb Marianów dz. nr 77, 234/1, 236, 235/1, 232/1, 228/3 gm. Kawęczyn