Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, siedziby i trybu pracy, a także w sprawie utwor

Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu,siedziby i trybu pracy, a także w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.