Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w Kawęczynie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn