Zarządzenie nr 92/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2019

Zarządzenie nr 92/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy  w Młodzianowie na rok 2019