Zarządzenie nr 91a/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 91a/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 rok