Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn - rok 2021

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2021

Styczeń 8 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 5 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 5 – odpady w pojemniku,

                     popiół w pojemniku,

   worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 9 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                        worek: żółty, brązowy

Maj 7 – odpady w pojemniku,

               worek: żółty, brązowy

Maj 21 – odpady w pojemniku,           worek brązowy

Czerwiec 4 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Czerwiec 18 – odpady w pojemniku, worek brązowy

Lipiec 2 – odpady w pojemniku,

                  worek: żółty, brązowy

Lipiec 16 – odpady w pojemniku,

                    worek brązowy

Lipiec 30 – popiół w pojemniku

Sierpień 6 – odpady w pojemniku,

                       worek: żółty, brązowy

Sierpień 20 – odpady w pojemniku, worek brązowy

Wrzesień 3 – odpady w pojemniku,                                      worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Wrzesień 17 – odpady w pojemniku,          worek brązowy

Październik 1 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 5 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 3 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2021

Styczeń 12 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 9 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 9 – odpady w pojemniku,

                       popiół w pojemniku,

   worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 13 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                           worek: żółty, brązowy

Maj 11 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Maj 25 – odpady w pojemniku,           worek brązowy

Czerwiec 15 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Czerwiec 29 – odpady w pojemniku,  worek brązowy

Lipiec 13 – odpady w pojemniku,

                  worek: żółty, brązowy

Lipiec 27 – odpady w pojemniku,

                    worek brązowy

Lipiec 30 – popiół w pojemniku

Sierpień 10 – odpady w pojemniku,

                         worek: żółty, brązowy

Sierpień 24 – odpady w pojemniku,   worek brązowy

Wrzesień 14 – odpady w pojemniku,                                      worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Wrzesień 28– odpady w pojemniku,          worek brązowy

Październik 12 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 9 – odpady w pojemniku,       popiół w pojemniku,     worek: żółty, brązowy

Grudzień 14 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2021

Styczeń 26 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 23 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 23 – odpady w pojemniku,

                       popiół w pojemniku,

   worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 27 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

                        worek: żółty, brązowy

Maj 11 – odpady w pojemniku,           worek brązowy

Maj 25 – odpady w pojemniku,

                 worek: żółty, brązowy

Czerwiec 15 – odpady w pojemniku, worek brązowy

Czerwiec 29 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Lipiec 13 – odpady w pojemniku,

                    worek brązowy

Lipiec 27 – odpady w pojemniku,

                  worek: żółty, brązowy

Lipiec 30 – popiół w pojemniku

Sierpień 10 – odpady w pojemniku, worek brązowy

Sierpień 24 – odpady w pojemniku,

                         worek: żółty, brązowy

Wrzesień 14– odpady w pojemniku,          worek brązowy

Wrzesień 28 – odpady w pojemniku,                                      worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Październik 26 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Listopad 23 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Grudzień 28 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku,

worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków przy drodze publicznej do godziny 720

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Kawęczynie na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a), który będzie czynny w soboty w godzinach 8.00 – 14.00

REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru nieczystości. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.