Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej