Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 6 grudnia 2018 rok w sprawie wykonania obowiązków wynikających z wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnch w ramach gospodarki odpadami.

Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 6 grudnia 2018 rok