Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 4 grudnia 2018 rok w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 4 grudnia 2018 rok