Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 23 listopada 2018 rok w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 23 listopada 2018 rok