Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 21 listopada 2018 rok w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 21 listopada 2018 rok