Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia i przedłozenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku