Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady Gminy Kawęczyn do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kawęczyn

Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady Gminy Kawęczyn do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kawęczyn