Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr 79/2018 z 26 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr 79/2018 z 26 października 2018 roku