Zarządzenie nr 73a/2018 z 28 września 2018 rokusprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr 73a/2018 z 28 września 2018 roku