Zarządzenie nr 83/2018 z 14 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 83/2018 z 14 listopada 2018 roku