Zarządzenie nr 76/2018 z 4.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr 76/2018 z 4.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli