Zarządzenie nr 75/2018 z 2.10.2018 r. w sprawie Konsultacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zarządzenie nr 75/2018 z 2.10.2018 r. w sprawie Konsultacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi