Zarządzenie nr 71/2018 z 17.09.2018 r. w sprawie zastępstw dyrektorów Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych i Przedszkola w Kowalch Pańskich

Zarządzenie nr 71/2018 z 17.09.2018 r. w sprawie zastępstw dyrektorów Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych i Przedszkola w Kowalch Pańskich