Zarządzenie nr 69/2018 z 27.08.2018 r z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie nr 69/2018 z 27.08.2018 r z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.