Oferta edukacyjna

 W 2018 r. na terenie gminy  znajdowały się  4 szkóły podstawowe, 1 placówka przedszkolna:

W Turku funkcjonuje ponadto kilka różnych szkół ponadgimnazjalnych m.in:

Placówki edukacyjne w powiecie: 2 zasadnicze szkoły zawodowe (w tym 1 specjalna), 2 technika, 5 liceów ogólnokształcących (w tym 2 dla dorosłych).

Absolwenci szkół wg typów rocznik 2014/2015

Typ szkoły Woj. wielkopolskie Powiat turecki
ZSZ 9,2 % 15,2 %
Technikum 12,7 % 33,2 %
LO 24,2 % 44,3 %
Pozostałe* 7,9 % 7,3 %
Wyższe 46,1 % 0,0 %

Uczniowie techników rocznik 2014/2015 

Udział w [%]

Technik żywienia i usług
gastronomicznych

15,7%

Technik logistyk

13,0%
Technik informatyk 9,9%
Technik ekonomista 8,3%
Technik mechatronik 7,4%

Technik pojazdów
samochodowych

6,6%

Technik mechanizacji
rolnictwa

6,0%

Technik cyfrowych
procesów graficznych

4,7%

Uczniowie ZSZ rocznik 2014/2015

Udział w [%]
Mechanik pojazdów samochodowych 16,4%
Sprzedawca 14,8%
Fryzjer 13,2%
Stolarz 11,8%
Kucharz 11,2%
Operator obrabiarek skrawających 7,0%
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 5,8%
Blacharz samochodowy 3,0%

Na podstawie danych REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU