Potencjał infrastrukturalny

Infrastruktura techniczna jest niewątpliwie jednym z ważniejszych czynników warunkujących współcześnie rozwój społeczno-gospodarczy. Infrastruktura decyduje o atrakcyjności gminy, warunkach życia i pracy, wpływa na przestrzenne rozmieszczenie działalności produkcyjnej.

Drogi przebiegające przez gminę:

Drogi przebiegające w pobliżu gminy Kawęczyn:

Linie kolejowe:

Mocne strony