Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku oraz analiza za 2017 rok

informacja o osiągniętych poziomach odzysku w roku 2017.pdf 
ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ZA 2017 ROK.pdf