Informacja zbiorcza 2017 r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 r..pdf