Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 23.08.2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora

Zarządzenie nr 67 Wójta Gminy Kawęczyn.pdf