Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 10.08.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 r.

Zarzadzenie nr 63 Wójta Gminy Kawęczyn.pdf