Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 16.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do podpisywania i odbioru protokołów z kontroli prowadzonych w szkołach i przedszkolu prow

Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Kawęczyn.pdf