Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 10.08.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Zarzadzenie nr 62 Wójta Gminy Kawęczyn.pdf