Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 16.04.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechn

Zarzadzenie nr 37 Wójta Gminy Kawęczyn z 16.04.2018 r..pdf