Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15.03.2018 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Kawęczyn na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy Kawęczyn z 15.03.2018 r..pdf