Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarzadzenie nr 60 Wójta Gminy Kawęczyn z 23.07.2018 r..pdf