Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o

Zarzadzenie nr 58 Wójta Gminy Kawęczyn z 04.07.2018 r..pdf