Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w mi

Zarzadzenie nr 56 Wójta Gminy Kawęczyn z 03.07.2018 r..pdf