Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarzadzenie nr 59 Wójta Gminy Kawęczyn z 23.07.2018 r..pdf