Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy w Kawęczynie, Instrukcj

Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy Kawęczyn z 25.06.2018 r..pdf