Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sprzętu komputerowego oraz poczty elektronicznej przez pracowników w Urzędzie Gminy w

Zarzadzenie nr 54 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.06.2018 r..pdf