Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w mi

Zarzdazenie nr 52 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.06.2018 r..pdf