Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie 55 Wójta Gminy Kawęczyn z 27.06.2018 r..pdf