Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 65 Wójta Gminy Kawęczyn.pdf