Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 17.08.2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarzadzenie nr 66 Wójta Gminy Kawęczyn.pdf