Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 23.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni dróg gm