Dokumenty strategiczne

Strategia rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 plik pdf

Program Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2017 - 2023 plik pdf

Program Ochrony Środowiska dla gminy Kawęczyn 2016-2024 plik pdf

Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. plik pdf