Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.

ZAPYTANIE OFERTOWE
zapytanie ofertowe.pdf 
ZAŁĄCZNIKI
formularz ofertowy zal.1.pdf 
umowa.pdf 
Załącznik1_do_umowy_-_Wzór_protokołu_z_kontroli_biegłego_rewidenta.pdf 
załącznik nr. 2 do umowy.pdf