Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV.157.2016.pdf