Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023

Uchwała Nr XXIII.139.2016.pdf