HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE - CZĘŚĆ III

 
Do prawidłowego otwierania strony należy użyć przeglądarki Windows Internet Explorer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Kawęczynie - część III
od 2010 roku
 
 
W dniach od 9 stycznia do 13 lutego 2010 roku przeprowadzona została kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP za 2009 rok. Dnia 20 lutego 2010 roku w sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie przeprowadzony został IV Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej. W Turnieju uczestniczyły drużyny OSP z: Głuchowa, Kawęczyna, Kowali Pańskich, Milejowa i Skarżyna. Turniej zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie wspólnie z działającą przy nim Komisją ds. Młodzieży. Zwyciężyła drużyna OSP z Głuchowa, która będzie reprezentowała Gminę Kawęczyn na IV Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP dnia 27 lutego 2011 roku w Przykonie. W dniu  25 lutego 2010 roku w sali przy Zespole Szkół  w  Kawęczynie  przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W Turnieju uczestniczyło ogółem 18 zawodników, w tym: 12 w grupie uczniów szkół podstawowych i  6 w  grupie uczniów szkół gimnazjalnych. Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych grupach okazali się: w grupie uczniów szkół podstawowych I miejsce - Piotr Łakomy ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie, II miejsce - Jakub Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w Kawęczynie i III miejsce - Amadeusz Dzikowski ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie, a w grupie uczniów szkół gimnazjalnych I miejsce - Dorota Urbaniak, II miejsce - Kinga Grzybowska i III miejsce - Kamil Kolenda, wszyscy z Gimnazjum w Kowalach Pańskich-Kolonii. Zawodnicy oceniani byli przez powołane z  Komisji ds. Młodzieży jury  w następującym  składzie: Przewodniczący - Adrian Kwinciak oraz członkowie: Krzysztof Dytwiński, Paweł Serafiński i Kamila Walczak. Zabezpieczenie organizacyjne przygotowania i przebiegu eliminacji zapewnili: Zenon Tomczyk -  Prezes i Bożena Macudzińska - Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie oraz Stanisław Urbaniak - Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie. Dnia 27 lutego 2010 roku, w sali Zespołu Szkół w Przykonie w Gminie Przykona przeprowadzony został IV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego, w którym uczestniczyło 9 drużyn. Z Gminy Kawęczyn w turnieju udział wzięła drużyna OSP z Głuchowa, która w klasyfikacji końcowej zajęła IV miejsce. W dniu 6 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Galewie odbyły się XII powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju wzięło udział 38 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych. Gminę Kawęczyn reprezentowali: Jakub Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w Kawęczynie i Piotr Łakomy ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie oraz Dorota Urbaniak i Kinga Grzybowska z Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich. Oddział Gminny ZOSP RP w Kawęczynie reprezentowała Kamila Walczak – członek Komisji ds. Młodzieży przy ZOG ZOSP RP  w Kawęczynie. W dniach od 6 marca do 10 kwietnia 2010 roku w OSP w Kawęczynie został przeprowadzony kurs podstawowy jednolity dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Z terenu Gminy Kawęczyn w szkoleniu uczestniczyło łącznie 47 strażaków, w tym z OSP w: Głuchowie - 8, Kawęczynie - 20, Milejowie - 1, Skarżynie - 11 i Żdżarach - 7. Kurs zakończył się przeprowadzeniem egzaminu pisemnego oraz egzaminu z zajęć praktycznych. Kierownikiem kursu był mł.kap. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. W dniu 2 maja 2010 roku w Turku odbyły się uroczystości związane z XII Powiatowymi Obchodami „Dnia Strażaka”. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie z Wiceprezesem Janem Adamczykiem i pocztem sztandarowym, który wystawiła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich. Delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
 
 
 
 
 
 
 
z terenu Parafii Tokary Pierwsze wraz z pocztami  sztandarowymi i Orkiestra Dęta OSP w Tokarach uczestniczyły w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 maja, które odbyły się dnia 3 maja 2010 roku w Kościele Parafialnym w Tokarach Pierwszych. W dniach 8-9 maja 2010 roku delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej ze Żdżar na czele z Prezesem Zarządu Bogumiłem Marciniakiem i byłym Naczelnikiem Ryszardem Jaśkiewiczem – obecnymi Członkami Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie – wraz z Zastępcą Wójta Gminy Kawęczyn Henrykiem Binkowskim i Komendantem Gminnym ZOSP RP w Kawęczynie Stanisławem Urbaniakiem uczestniczyła  w  uroczystościach związanych  z  otwarciem Muzeum Pożarnictwa w miejscowości 
 
 
 
 
 
 
 
Martin-Priekopa na Słowacji. Podczas uroczystości delegacja przekazała do zbiorów muzeum jeden z najstarszych mundurów strażackich. Pobyt na Słowacji stanowił też okazję do zacieśnienia współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi jednostkami – Ochotniczą Strażą Pożarną w Żdżarach i Strażą w Priekopie. Członkowie delegacji uczestniczyli również w imprezach towarzyszących uroczystości. W Kowalach Pańskich, dnia 9 maja 2010 roku odbyły się gminne uroczystości "Dnia Strażaka" połączone z jubileuszem 90-lecia miejscowej jednostki OSP. W dniu 31 maja 2010 roku na terenie Gminy Kawęczyn została przeprowadzona akcja „Posesja", której celem była kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz utrzymania  porządku w gospodarstwach rolnych i zakładach pracy. Koordynatorem akcji był Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak, a organizatorem Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i Urząd Gminy Kawęczyn, przy współudziale jednostek OSP z terenu Gminy Kawęczyn, Komendy Powiatowej PSP w Turku i Policji w Kowalach Pańskich. Przeprowadzono również kontrolę gotowości bojowej w  jednostkach OSP. W dniu 4 czerwca 2010 roku na stadionie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Turku odbyły się I Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu tureckiego przeprowadzone według obowiązującego regulaminu CTIF. W zawodach udział wzięło ogółem 8 drużyn, z czego 6 w grupie chłopców i 2 w grupie dziewczyn. Z Gminy Kawęczyn startowały dwie drużyny w grupie chłopców: Głuchów „A” zajmując drugie miejsce i Głuchów „B” zajmując pierwsze miejsce. W niedzielne popołudnie 6 czerwca 2010 roku w Tuliszkowie odbył się XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych i był połączony z obchodami Dnia Tuliszkowa. W przeglądzie brało udział sześć orkiestr: z Brudzewa, Dobrej-Żeronic, Przykony, Tokar, Turku i Władysławowa. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tokar została uznana za najlepszą. Na stadionie w Kamieńcu w powiecie grodziskim, w dniu 12 czerwca 2010 roku odbyły się VI Wojewódzkie Zawody MDP według międzynarodowego regulaminu CTIF. W rywalizacji dziewcząt i chłopców wystartowało trzydzieści osiem najlepszych drużyn  z Wielkopolski. W kategorii chłopców startowało dziewiętnaście drużyn, w tym drużyna z OSP w Głuchowie reprezentująca Gminę Kawęczyn. W sztafecie drużyna z Głuchowa zajęła drugie miejsce ustępując nieznacznie drużynie z Lądka, zwyciężyła za to w ćwiczeniu bojowym. W klasyfikacji końcowej drużyna z Głuchowa zajęła pierwsze miejsce pokonując drużynę z Lądka o jedną dziesiątą sekundy. Obie drużyny będą reprezentowały województwo wielkopolskie na zawodach krajowych we wrześniu w Częstochowie. Będą też miały szansę zakwalifikować się na Międzynarodowe Zawody MDP-CTIF w Słowenii. Dnia 13 czerwca 2010 roku w Kościele Parafialnym w Tokarach Pierwszych odbyły się uroczystości odpustowe oraz imieniny i 25-lecie kapłaństwa Proboszcza Parafii, Kapelana Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoniego Janickiego. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta OSP w Tokarach i delegacje strażaków. XXXVIII gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się dnia 4 lipca 2010 roku. Gospodarzem była jednostka OSP w Tokarach. W zawodach wzięło udział łącznie 10 sekcji, tj.  9 sekcji męskich i 1 sekcja kobieca z OSP w Głuchowie. Najlepszą drużyną podczas tych zawodów okazała się drużyna  OSP z  Głuchowa. 15 sierpnia 2010 roku w Cichowie odbyły się VII Europejskie i X Krajowe Zawody Sikawek Konnych, w których wzięło udział 70 drużyn z Polski, w tym 21 drużyn kobiecych oraz 7 drużyn z  zagranicy: z Czech, Węgier, Słowacji i Niemiec. W zawodach czwarty rok z rzędu startowała drużyna OSP z  Głuchowa, zdobywając w  Kategorii Sikawek Zdejmowanych pierwsze miejsce. 11 września 2010 roku, na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyły się IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w grupie „A”   i „C”. Gminę Kawęczyn reprezentowała drużyna OSP z Głuchowa w grupie „A” zajmując w końcowej klasyfikacji trzecie miejsce. W składzie drużyny wystąpili: Mateusz Dewicki, Zbigniew Królak, Przemysław Kurzawa, Adrian Kwinciak, Sebastian Kwinciak, Piotr Pasik, Jarosław Sęk, Arkadiusz Sukienniczak i Mariusz Wypych. Opiekunem drużyny był Tomasz Chojnacki. W dniach 10-12 września 2010 roku w Centralnej Szkole Aspirantów PSP w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do rywalizacji według międzynarodowego regulaminu CTIF przystąpiło 40 drużyn - po 20 dziewcząt i chłopców. O wielkim pechu może mówić drużyna OSP z Głuchowa (Gmina Kawęczyn, powiat turecki, woj. wielkopolskie), która uzyskała najlepsze czasy zarówno w ćwiczeniu bojowym jak i w sztafecie pożarniczej, ale niestety nie uniknęła punktów karnych i zajęła ostatecznie dopiero 5 miejsce. Najlepszą drużyną w kategorii chłopców okazała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP w Głuchowie (woj. łódzkie), a w kategorii dziewcząt zwyciężyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP w Milejczycach (woj. podlaskie). Przeprowadzane corocznie ćwiczenia na obiekcie odbyły się 28 października 2010 roku na obiekcie Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych. Ćwiczenia rozpoczęły się wezwaniem jednostek OSP z terenu Gminy Kawęczyn do pożaru kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych.   W tym czasie nastąpiła też ewakuacja uczniów z budynku szkoły, którą przeprowadzili nauczyciele. Ćwiczenia miały na celu 
 
 
 
 
 
 
 
sprawdzenie dyspozycyjność jednostek, zapoznanie z zasadami zabezpieczenia strażaków podczas wykonywania zadań oraz pozwoliły na doskonalenie współpracy między jednostkami. Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Ćwiczeniami kierował Komendant Gminny Stanisław Urbaniak, a koordynatorem ćwiczeń był kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku. W dniu 11 listopada 2010 roku delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczyły w uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Tokarach Pierwszych. W niedzielę 21 listopada 2010 roku o godzinie 11.30 w Kościele Parafialnym w Tokarach Pierwszych odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłych w mijającym 2010 roku strażaków z terenu powiatu tureckiego. Mszę Świętą sprawował oraz homilię wygłosił Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary Pierwsze ks. Antoni Janicki. W gronie uczestników Mszy Świętej i modlitwy za zmarłych były delegacje strażaków z poszczególnych Gmin powiatu tureckiego  i  macierzystych jednostek OSP zmarłych strażaków. W okresie od 8 stycznia do 5 marca 2011 roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Wszystkie zebrania obsłużone zostały przez członków Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, jak również uczestniczyli w nich inni zaproszeni goście. Podczas tych zebrań dokonano podsumowania działalności za okres sprawozdawczy i minioną kadencję, po których we wszystkich jednostkach OSP udzielono jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy ustępującym Zarządom. Przyjęto również plany działania na 2011 rok oraz dokonano wyboru nowych władz OSP, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie oraz delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Dnia 26 lutego 2011 roku w sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie odbył się V Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej. W Turnieju uczestniczyły drużyny OSP z: Głuchowa, Kawęczyna, Kowali Pańskich, Skarżyna i Żdżar. Turniej zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie wspólnie z działającą przy nim Komisją ds. Młodzieży. Pierwsze miejsce zajęła OSP z Kawęczyna, która w dniu 5 marca 2011 roku reprezentowała Gminę Kawęczyn na V Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w Turku, zajmując w klasyfikacji końcowej IV miejsce na biorących udział 9 drużyn. W dniu 11 marca 2011 roku w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych  przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W Turnieju uczestniczyło ogółem 18 zawodników: 12 w grupie szkół podstawowych i  6 w  grupie szkół gimnazjalnych. Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych grupach okazali się: w grupie uczniów szkół podstawowych I miejsce - Jakub Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w Kawęczynie, II miejsce - Aleksandra Szymczak ze Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych i III miejsce - Andrzej Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w Kawęczynie, a w grupie uczniów szkół gimnazjalnych I miejsce - Amadeusz Dzikowski,   II miejsce - Katarzyna Kasprzak i III miejsce - Sylwia Przybylak, wszyscy z Gimnazjum w Kawęczynie. Zawodnicy oceniani byli przez powołane z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komisji ds. Młodzieży jury  w następującym  składzie: Przewodniczący - Adrian Kwinciak oraz członkowie: Krzysztof Dytwiński, Anna Jeżykowska, Sebastian Kwinciak, Andrzej Serafiński i  Wiesław Tomczak. Zabezpieczenie organizacyjne przygotowania i przebiegu eliminacji zapewnili: Zenon Tomczyk -  Prezes i Bożena Macudzińska - Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. W dniu 19 marca 2011 roku w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku odbyły się XIII powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju wzięło udział 40 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych, laureatów eliminacji gminnych. Gminę Kawęczyn reprezentowali: Jakub Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w Kawęczynie i Aleksandra Szymczak ze Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych oraz Amadeusz Dzikowski i Katarzyna Kasprzak z Gimnazjum w Kawęczynie. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie reprezentował Adrian Kwinciak  – Członek Prezydium   i jednocześnie Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży przy ZOG ZOSP RP  w Kawęczynie. W dniu 27 kwietnia 2011 roku, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie, podczas którego dokonano podsumowania działalności minionej 5-letniej kadencji 2006-2011, przyjęto program działania i dokonano wyboru nowych władz Oddziału Gminnego na kadencję 2011-2016 oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego i delegatów na III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku. Skład nowego  Zarządu  po ukonstytuowaniu  się  był  następujący: Prezes - Jarosław Pasik, Wiceprezesi - Jan Adamczyk, Grzegorz Dzikowski i Wiesław Tomczak, Komendant Gminny - Stanisław Urbaniak, Sekretarz/Skarbnik - Jan Tomczyk, Członkowie Prezydium - Henryk Antczak, ks. Antoni Janicki, Ryszard Jaśkiewicz, Marcin Rutkowski i Krzysztof Śledź oraz Członkowie Zarządu - Bolesław Chojnacki, Krzysztof Dytwiński, Sylwester Górnicki, Marcin Heresztyn, Henryk Kaźmierczak, Wojciech Knera, Jarosław Król, Tadeusz Krupiński, Adrian Kwinciak, Bogumił Marciniak i Jan Nowak. Skład nowej Komisji Rewizyjnej po ukonstytuowaniu się był następujący: Przewodniczący - Andrzej Małolepszy, Wiceprzewodniczący - Dariusz Siemiątkowski, Sekretarz - Jarosław Binkowski oraz Członkowie Komisji - Jerzy Brzeziński i Bogumił Laskowski. Przed zakończeniem Zjazdu, przedstawiciele władz samorządowych, koledzy i zaproszeni goście serdecznie podziękowali ustępującemu Prezesowi Zenonowi Tomczykowi za 33 lata pracy w Zarządzie, w tym za 24 lata pełnienia funkcji Prezesa, wręczając wygrawerowane podziękowanie, bukiet kwiatów oraz upominek. Zenon Tomczyk nie ubiegał się ponownie o tę funkcję, znacznie wcześniej zapowiadając swoje odejście. Zjazd Gminny podjął jednocześnie Uchwałę  o nadaniu dotychczasowemu Prezesowi Zenonowi Tomczykowi Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego. Podziękowania skierowane zostały również do Bożeny Macudzińskiej, pełniącej funkcję Sekretarz i Skarbnika Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie w latach 1996-2011, która też zrezygnowała z  pełnienia dotychczasowych funkcji. Delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi oraz Orkiestra Dęta OSP w Tokarach uczestniczyły w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 maja, które odbyły się dnia 3 maja 2011 roku w Kościele Parafialnym w Tokarach Pierwszych. W dniu 22 maja 2011 roku Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jarosław Pasik wraz z pocztem sztandarowym, który wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach uczestniczyli w Powiatowych obchodach „Dnia Strażaka” we Władysławowie.   Dnia 29 maja 2011 roku Orkiestra Dęta OSP  w  Tokarach brała udział  w  XIII  Powiatowym 
 
 
 
 
 
 
Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Brudzewie. W przeglądzie Oddział Gminny ZOSP RP w Kawęczynie reprezentowali: Prezes Jarosław Pasik i Wiceprezes Wiesław Tomczak. 5 czerwca 2011 roku w Tokarach Pierwszych odbyły się gminne uroczystości „Dnia Strażaka”, połączone z jubileuszem 75-lecia Orkiestry Dętej OSP w Tokarach oraz promocją monografii „Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn - zarys historyczny”. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem uczestników z placu przed strażnicą do kościoła parafialnego. Mszą Świętą w intencji strażaków i ich rodzin sprawował i homilię wygłosił Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się na plac przy strażnicy, gdzie odbyły się główne uroczystości. Uroczystość otworzył witając zaproszonych gości Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jarosław Pasik. Wśród zaproszonych gości przybyłych na uroczystość byli m.in. Poseł na Sejm RP Irena Tomaszak-Zesiuk, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Wicestarosta Turecki Zbigniew Bartosik, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Turku kpt. Piotr Pieśkiewicz, Dyrektor Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku Bartosz Stachowiak, Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Jan Tygielski, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk, Kierownik Posterunku Policji w Kowalach Pańskich Mariusz Majcherek, ostatni Naczelnik Gminy Kawęczyn Czesław Mocny, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, delegacja OSP w Liskowie z sąsiedniej Gminy Lisków wraz z pocztem sztandarowym oraz delegacje OSP z terenu Gminy Kawęczyn wraz z pocztami sztandarowymi. W dniu 7 czerwca 2011 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania do użytku nowo zakupionego samochodu pożarniczego marki SCANIA. Zakup ten był możliwy dzięki podjętej w dniu 16 września 2010 roku przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie decyzji o ujęciu jednostki w planie zakupów inwestycyjnych na 2011 rok, a następnie przyjęcie w gminnym budżecie środków na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 20.000 złotych. Pozostałe koszty zakupu zostały sfinansowane ze środków własnych, w tym pochodzących ze sprzedaży dotychczasowego samochodu marki STAR. Samochód poświęcił Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Turku kpt. Piotr Pieśkiewicz, reprezentujący Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Prezes Jarosław Pasik, Wiceprezes Grzegorz Dzikowski i Komendant Gminny Stanisław Urbaniak, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk, Sołtys Sołectwa Skarżyn Edward Tobijas oraz Zarząd OSP w Skarżynie na czele z Prezesem Janem Adamczykiem i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Skarżynie Józef Mikosik. W dniu 13 czerwca 2011 roku w ramach akcji „Posesja” przeprowadzona została kontrola w dwudziestu jeden indywidualnych gospodarstwach rolnych, gdzie skontrolowanych zostało czterdzieści sześć obiektów oraz skontrolowano osiem punktów wymiany gazu. Dnia 23 czerwca 2011 roku w uroczystościach święta Bożego Ciała w Kościele Parafialnym w Tokarach Pierwszych, w tym w procesji do czterech ołtarzy uczestniczyli: członkowie OSP oraz poczty sztandarowe Zarządu Oddziału Gminnego i  OSP z terenu Parafii Tokary Pierwsze, jak również Orkiestra Dęta OSP w Tokarach. W uroczystościach oktawy Bożego Ciała w dniach 24-30 czerwca 2011 roku uczestniczyli członkowie jednostek OSP zaproszonych przez Proboszcza Parafii Tokary Pierwsze, Kapelana Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoniego Janickiego w następujących dniach: 24 czerwca - OSP z Kawęczyna, 25 i 27 czerwca - OSP z Milejowa, 28 czerwca - OSP z Tokar, 29 czerwca - OSP z Marianowa i 30 czerwca - OSP ze Żdżar. W dniu 3 lipca 2011 roku przeprowadzone zostały XXXIX gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbyły się na parafialnym boisku piłkarskim w Kowalach Pańskich. Gospodarzem zawodów była jednostka OSP w Kowalach Pańskich. W zawodach wzięło udział 21 drużyn, w tym: 1 w grupie MDP-CTIF dziewcząt, 3 w grupie MDP-CTIF  
 
 
 
 
 
 
chłopców, 1 w grupie KDP, 13 w grupie OSP i 3 w grupie OLD BOY. Najlepszymi drużynami podczas tegorocznych zawodów okazały się drużyny  OSP z  Głuchowa. W dniu 18 lipca 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Młodzieży, której skład w liczbie 8 osób, przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Kawęczyn, został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2011 roku. W składzie Komisji nie ma przedstawiciela OSP w Kawęczynie ze względu na brak zgłoszenia przez przedstawicieli jednostki z Kawęczyna osoby do składu tej Komisji. W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Jarosław Pasik, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członkowie Komisji. W trakcie posiedzenia nastąpiło ukonstytuowanie Komisji, której skład przedstawia się następująco: Przewodniczący Komisji – Tomasz Musiałowski z OSP w Tokarach, Wiceprzewodniczący Komisji – Mariusz Tomczak z OSP w Marianowie, Sekretarz Komisji – Anna Jeżykowska z OSP w Głuchowie oraz Członkowie Komisji: Michał Chachuła z OSP w Żdżarach, Dominik Filipczak z OSP w Milejowie, Krystian Krawczyk z OSP w Kowalach Pańskich, Grzegorz Majda z OSP w Będziechowie i Jarosław Siemiątkowski z OSP w Skarżynie. Ustalono również, że Komisja będzie zajmowała się kontaktami z młodzieżą oraz realizacją między innymi takich zagadnień jak: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej Halowej Piłki Nożnej oraz rozwój sportu pożarniczego według międzynarodowego regulaminu CTIF. Dnia 22 lipca 2011 roku w biurze Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Turku odbył się VIII Powiatowy Przegląd Kronik Strażackich Powiatu Tureckiego. Na przegląd zgłoszona została tylko jedna kronika  - Kronika Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, która następnie została zakwalifikowana do udziału w przeglądzie na szczeblu wojewódzkim. Oceny kroniki dokonało Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku. Dnia 14 sierpnia 2011 roku w Cichowie odbyły się VIII Europejskie i XI Krajowe Zawody Sikawek Konnych, w których wzięło udział 87 zespołów, w tym: 25 kobiecych drużyn pożarniczych (KDP), 8 zagranicznych (trzy z Węgier, trzy z Czech, jeden ze Słowacji i jeden z Niemiec), 6 wystąpiło w klasyfikacji pomp zdejmowanych z sikawek,
 
 
 
 
 
 
 
6 w klasyfikacji sikawek ciągnionych przez strażaków, 2 jako sikawki dwukołowe i 40 w klasyfikacji męskich drużyn pożarniczych. W zawodach czwarty rok z rzędu startowała drużyna OSP z  Głuchowa, zdobywając w  Kategorii Sikawek Zdejmowanych II miejsce na startujących 6 drużyn. Drużyna wystąpiła w składzie: Tomasz Chojnacki, Mirosław Choronży, Mirosław Grudziński, Andrzej Kowalczyk, Piotr Krotowski, Stanisław Królak, Adrian Kwinciak, Jarosław Pasik i Tomasz Szymczak. Drużyna ta na zawodach reprezentowała Gminę Kawęczyn. W dniu 10 września 2011 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku odbył się XIII Finał Wojewódzki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XVIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. Do tegorocznego Finału zgłoszone zostały 42 kroniki w 70 tomach reprezentujące 17 Oddziałów Powiatowych ZOSP RP oraz 7 opracowań. Tradycyjnie finał połączony był z wystawą kronik. W przeglądzie uczestniczyła również Kronika Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie autorstwa Zenona Tomczyka, licząca  14  tomów.  Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
 
 
 
 
 
 
dwie monografie: „Dzieje Walki z Pożarami 1253-2008” autorstwa dr Andrzeja Zarzyckiego oraz „Monografia OSP Powiatu Tureckiego” Bartosza Stachowiaka. 11 września 2011 roku na stadionie sportowym w Dobrej odbyły się VII Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego. W zawodach udział wzięło 18 drużyn w grupie „A” (męskich) oraz 11 drużyn w grupie „C” (kobiecych). Gminę Kawęczyn reprezentowały cztery drużyny, tj. dwie drużyny męskie OSP z Głuchowa i jedna OSP z Kawęczyna oraz drużyna żeńska OSP z Głuchowa. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch konkurencjach tj. sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym. Najlepszą męską drużyną w powiecie okazała się drużyna OSP Głuchów „A” z wynikiem 96,98 pkt. Pozostałe nasze drużyny zajęły miejsca: trzecie miejsce OSP Głuchów „B” z wynikiem 102,46 pkt, dziesiąte miejsce OSP Kawęczyn z wynikiem 113,02 pkt oraz w grupie żeńskiej trzecie miejsce Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP z Głuchowa z wynikiem 124,65 pkt. 24 września 2011 roku odbyły się I Otwarte Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP-CTIF. Zawody zostały przeprowadzone na boisku sportowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Turku. W zawodach uczestniczyło łącznie 13 drużyn z terenu powiatu tureckiego, w tym z Gminy Kawęczyn dwie drużyny dziewczęce z OSP w Żdżarach i dwie drużyny chłopięce z OSP w Głuchowie. Tradycyjnie zawody przeprowadzone zostały w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy i ćwiczenie bojowe. Sędzią głównym zawodów był kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku. Pierwsze miejsca w zawodach zajęły reprezentujące Gminę Kawęczyn Młodzieżowe Drużyny Pożarnicza dziewcząt z OSP w Żdżarach i chłopców z OSP w Głuchowie. W dniu 15 października 2011 roku na terenie zespołu dworsko-parkowego i stadniny koni w Żdżarach, stanowiącym własność Ewy i Andrzeja Opłatków przeprowadzone zostały ćwiczenia na obiekcie. Ćwiczenia rozpoczęły się alarmowaniem o godzinie 18-tej OSP z terenu Gminy Kawęczyn. Jako pierwsza przybyła OSP ze Żdżar, a w następnej kolejności OSP z: Tokar, Głuchowa, Będziechowa, Skarżyna, Kawęczyna, Milejowa, Kowali Pańskich i Marianowa. Przybywające na miejsce akcji załogi były dysponowane przez kierownika oraz koordynatora ćwiczeń do wykonywania przypisanych im zadań. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie dyspozycyjność jednostek, zapoznanie z  zasadami zabezpieczenia strażaków podczas wykonywania zadań oraz pozwoliły na doskonalenie współpracy między jednostkami. Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie. Ćwiczeniami kierował Komendant Gminny Stanisław Urbaniak, a koordynatorem ćwiczeń był kpt. Piotr Pieśkiewicz - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej PSP w Turku. Na zakończenie ćwiczeń dokonano ich podsumowania i udzielono niezbędnych wskazówek. Ćwiczenia obserwowali m.in.: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku Zbigniew Gradecki, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jarosław Pasik. W dniu 22 października 2011 roku w strażnicy OSP w Przykonie obradował III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Powiatowego, dokonał wyboru nowych władz oraz podjął uchwałę programową wytyczającą kierunki działania Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku na następne 5 lat. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w Zjeździe reprezentowali: jako przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku - Prezes Jarosław Pasik i Członek Zarządu Jan Nowak oraz jako delegaci - Prezes Jarosław Pasik, Członek Prezydium ks. Antoni Janicki i Członek Zarządu Jan Nowak. W Zjeździe uczestniczył również jako zaproszony gość Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. Funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku ponownie objął Zbigniew Gradecki, a jednym z Wiceprezesów został Jarosław Pasik z Gminy Kawęczyn, któremu zostały powierzone sprawy młodzieży. W dniu 11 listopada 2011 roku delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczyły w uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Tokarach Pierwszych. W niedzielę 20 listopada 2011 roku o godzinie 11.30 w Kościele Parafialnym w Tokarach Pierwszych odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłych w mijającym 2011 roku strażaków z terenu powiatu tureckiego. Mszę Świętą sprawował Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary Pierwsze ks. Antoni Janicki. W gronie uczestników Mszy Świętej i modlitwy za zmarłych były delegacje strażaków z poszczególnych Gmin powiatu tureckiego  oraz  macierzystych jednostek zmarłych strażaków. 28 listopada 2011 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja „Wpływ Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na kształtowanie postaw społecznych”. W konferencji uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jarosław Pasik wraz z przedstawicielem MDP Jakubem Kasprzakiem. W dniach od  6 stycznia do 18 lutego 2012 roku przeprowadzona została kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kawęczyn, podczas której m.in. dokonano oceny działalności za 2011 rok. We wszystkich jednostkach działające tam Zarządy otrzymały absolutorium za miniony rok. Przyjęto także plany działalności i plany finansowe na rok 2012. Zebrania były obsługiwane przez Członków Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie. Dnia 18 lutego 2012 roku w sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie odbył się VI Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej. W Turnieju uczestniczyły drużyny OSP z: Głuchowa, Kawęczyna, Kowali Pańskich, Milejowa, Skarżyna i Żdżar. Turniej zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie wspólnie z działającą przy nim Komisją ds Młodzieży. Pierwsze miejsce zajęła OSP z Kawęczyna, która w dniu 25 lutego 2012 roku reprezentowała Gminę Kawęczyn na VI Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w Turku, gdzie w swojej grupie zajęła piąte miejsce i nie zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. W turnieju zwyciężyła drużyna OSP z Turku. W dniu 12 marca 2012 roku w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W Turnieju uczestniczyło ogółem 12 zawodników: 9 w grupie szkół podstawowych i  3 w  grupie szkół gimnazjalnych. Zawodnicy zostali wyłonieni podczas przeprowadzonych w  szkołach na terenie Gminy Kawęczyn eliminacjach środowiskowych. Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych grupach okazali się: w grupie uczniów szkół podstawowych I miejsce - Dawid Przybylak ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie, II miejsce - Błażej Migdalski ze Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych i III miejsce - Jan Gośliński ze Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych, a w grupie uczniów szkół gimnazjalnych I miejsce - Amadeusz Dzikowski, II miejsce - Jakub Kasprzak i  III miejsce - Katarzyna Kasprzak, wszyscy  z  Gimnazjum w  Kawęczynie. Zawodnicy oceniani byli przez powołane z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komisji ds Młodzieży jury  w następującym  składzie: Przewodniczący - Mariusz Tomczak, Sekretarz - Anna Jeżykowska oraz członkowie: Marta Filipiak, Jarosław Pasik i Stanisław Urbaniak. W dniu 17 marca 2012 roku w Gimnazjum w Słodkowie odbyły się XIV powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju wzięło udział 39 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych, laureatów eliminacji gminnych. Gminę Kawęczyn reprezentowali: Dawid Przybylak ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie i Błażej Migdalski ze Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych oraz Amadeusz Dzikowski i Jakub Kasprzak z Gimnazjum w Kawęczynie. Przedstawiciele Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku wzięli udział w III Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego, który odbył się 14 kwietnia 2012 roku w Poznaniu. Delegatami powiatu tureckiego byli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Zbigniew Gradecki, Wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jarosław Pasik (Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie) i Mirosław Sekura, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Władysław Karski oraz Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki (Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie). W dniu 27 kwietnia 2012 roku w ramach wiosennej akcji „Posesja” przeprowadzone zostały kontrole w indywidualnych gospodarstwach rolnych i punktach wymiany gazu. Kontrole zostały przeprowadzone przez trzy zespoły kontrolne. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w 9 miejscowościach. Skontrolowano 29 gospodarstw rolnych, w których dokonano oględzin 59 obiektów, m.in. stodoły, budynki inwentarskie, gospodarcze i garaże. Skontrolowano również 6 punktów wymiany gazu. Delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Parafii w Tokarach Pierwszych wraz z pocztami sztandarowymi oraz Orkiestra Dęta OSP w Tokarach uczestniczyły w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 maja, które odbyły się dnia 3 maja 2012 roku w Kościele Parafialnym w Tokarach Pierwszych. W dniu 4 maja 2012 roku na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się obchody Świętego Floriana. W Kowalach Pańskich obchody rozpoczęła Msza Święta w miejscowym kościele, którą sprawował kapelan jednostki ks. Mirosław Dereszewski. Po zakończonej mszy złożone zostały wiązanki kwiatów na grobach zmarłych strażaków. Druga część uroczystości odbyła się przed strażnicą. W Tokarach Pierwszych obchody rozpoczęły się w kościele parafialnym, gdzie Proboszcz Parafii, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki odprawił uroczystą Mszę Świętą, w której uczestniczyły delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z: Będziechowa, Głuchowa, Kawęczyna, Marianowa, Milejowa, Skarżyna, Tokar i Żdżar. Druga część uroczystości odbyła się przed strażnicą OSP w Milejowie. W dniu 5 maja 2012 roku Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jarosław Pasik wraz z pocztem sztandarowym, który wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie uczestniczyli w Powiatowych obchodach „Dnia Strażaka” w Przykonie. W dniu 13 maja 2012 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbyły się II Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu tureckiego przeprowadzone według obowiązującego regulaminu CTIF, które były eliminacjami do zawodów wojewódzkich. W zawodach udział wzięło ogółem 21 drużyn, w tym 13 w grupie chłopców i 8 w grupie dziewczyn. Z Gminy Kawęczyn udział brały 2 drużyny w grupie chłopców: Głuchów zajmując pierwsze miejsce z wynikiem 1057,4 pkt i SP Tokary zajmując drugie miejsce z wynikiem 1046,6 pkt oraz 2 drużyny w grupie dziewcząt: Żdżary „A” zajmując pierwsze miejsce z wynikiem 1036,2 pkt i Żdżary „B” zajmując drugie miejsce z wynikiem 1007,9 pkt. Dnia 20 maja 2012 roku Orkiestra Dęta OSP w Tokarach brała udział w XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Turku. W dniu 3 czerwca 2012 roku w Milejowie odbyły się gminne uroczystości "Dnia Strażaka" połączone z jubileuszem 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tokarach Pierwszych, którą w intencji strażaków i ich rodzin sprawowali: Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary Pierwsze ks. Antoni Janicki i Proboszcz Parafii Przespolew ks. Piotr Bamberski. Po zakończonej mszy, delegacje jednostek i zaproszeni goście na czele z Orkiestrą Dętą OSP w Tokarach i pocztami sztandarowymi przemaszerowali na plac przy strażnicy OSP w Milejowie, gdzie odbyły się główne uroczystości. Po przybyciu na miejsce Dowódca Uroczystości Wojciech Urbaniak złożył raport Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku Mirosławowi Sekurze. Uroczystość otworzył witając jednocześnie zaproszonych gości Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie Jan Jasiak. Wśród zaproszonych gości przybyłych na uroczystość byli m.in.: Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku Mirosław Sekura, Wicestarosta Turecki Władysław Karski, Komendant Powiatowy PSP w Turku st.bryg. Leonard Soja, kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Janusz Wojciechowski, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński, Kierownik Posterunku Policji w Kowalach Pańskich Mariusz Majcherek oraz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, delegacje zaprzyjaźnionych OSP i OSP z Gminy Kawęczyn wraz pocztami sztandarowymi. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, w dniu 9 czerwca 2012 roku odbyły się VII Wojewódzkie Zawody MDP według międzynarodowego regulaminu CTIF. W rywalizacji dziewcząt i chłopców wystartowało trzydzieści pięć najlepszych drużyn z Wielkopolski, w tym 17 dziewczęcych i 18 chłopięcych. W kategorii chłopców Gminę Kawęczyn reprezentowały MDP Głuchów i MDP Tokary, a w kategorii dziewcząt - MDP Żdżary. W klasyfikacji końcowej MDP Głuchów zajęła I miejsce z wynikiem 1056,32 pkt, MDP Tokary - II miejsce z wynikiem 1048,00 pkt i MDP Żdżary - I miejsce z wynikiem 1043,60 pkt. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie reprezentowali: Prezes Jarosław Pasik, Wiceprezes Jan Adamczyk i Komendant Gminny Stanisław Urbaniak. MDP Głuchów i MDP Żdżary zakwalifikowały się do udziału w Ogólnopolskich Zawodach MDP-CTIF w Opolu w dniach 31 sierpnia - 2 września 2012 roku. Podczas XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbyła się 28 czerwca 2012 roku w strażnicy OSP w Głuchowie dokonano podsumowania udziału MDP startujących w zawodach według międzynarodowego regulaminu CTIF. Wyniki uzyskane przez drużyny w zawodach powiatowych i wojewódzkich przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, a jednocześnie trener i opiekun Jarosław Pasik. Dokonał też prezentacji wszystkich zawodników i opiekunów. Podziękowania i gratulacje za osiągnięte wyniki złożył Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, a następnie wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kawęczyn Tadeuszem Krupińskim i Komendantem Gminnym ZOSP RP w Kawęczynie Stanisławem Urbaniakiem wręczyli zawodnikom i opiekunom okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki. 7 lipca 2012 roku na stadionie sportowym w Lądku odbyły się eliminacje Wojewódzkie do Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych według regulaminu CTIF. Z Gminy Kawęczyn startowały trzy drużyny z Głuchowa - dwie męskie: Głuchów 1 zajmując drugie miejsce z wynikiem ogólnym  409,52 pkt i Głuchów 2 zajmując piąte miejsce z wynikiem ogólnym  391,98 pkt oraz jedna kobieca: Głuchów 3 zajmując drugie miejsce z wynikiem ogólnym 378,40 pkt. Zawody były kwalifikacją do Ogólnopolskich Zawodów w Białej Podlaskiej we wrześniu 2012 roku, które wyłonią reprezentację Polski na Olimpiadę Pożarniczą we Francji w 2013 roku. W niedzielę 15 lipca 2012 roku na placu gminnym w Kawęczynie odbyły się XL gminne zawody sportowo-pożarnicze. Gospodarzem zawodów była jednostka OSP w Kawęczynie. Zawody rozpoczęły się przemarszem drużyn na czele z Orkiestrą Dętą OSP w Tokarach od strażnicy na plac zawodów, prowadzonych przez Naczelnika OSP w Kawęczynie Krzysztofa Dytwińskiego oraz złożeniem meldunku Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi o gotowości drużyn do rozpoczęcia zawodów. W zawodach wzięły udział 22 drużyny, w tym:  5 w grupie MDP-CTIF, 2 w grupie KDP, 13 w grupie OSP i 2 w grupie OLD BOY. Zmagania drużyn oceniała Komisja Sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego  PSP w Turku pod przewodnictwem kpt. Piotra Pieśkiewicza. Najlepszymi drużynami podczas tych zawodów we wszystkich grupach były drużyny  OSP z  Głuchowa. W dniach 31 sierpnia - 2 września 2012 roku na stadionie olimpijczyków w Opolu odbyły się XIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W kategorii chłopców Gminę Kawęczyn reprezentowała MDP Głuchów, a w kategorii dziewcząt - MDP Żdżary. W klasyfikacji końcowej MDP Głuchów zajęła I miejsce z wynikiem 1067 pkt, a MDP Żdżary - III miejsce z wynikiem 1051 pkt. MDP Głuchów zakwalifikowała się na Olimpiadę Pożarniczą we Francji w 2013 roku. W dniach 7-9 września 2012 roku na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym AWF w Białej Podlaskiej odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarniczych CTIF. Z Gminy Kawęczyn startowały dwie drużyny z Głuchowa: męska zajmując pierwsze miejsce z wynikiem 406,56 pkt i kobieca zajmując trzecie miejsce z wynikiem 379,27 pkt. Drużyna męska zakwalifikowała się na Olimpiadę Pożarniczą we Francji w 2013 roku. W dniu 11 listopada 2012 roku delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Parafii w Tokarach Pierwszych wraz z  pocztami sztandarowymi uczestniczyły w uroczystościach związanych z  obchodami Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w kościele parafialnym w Tokarach Pierwszych. W dniu 18 grudnia 2012 roku w sali sportowej Zespołu Szkół w Kawęczynie odbyło się spotkanie pod hasłem „Droga do mistrzostwa według regulaminu CTIF”, podsumowujące udział drużyn z terenu Gminy Kawęczyn w zawodach sportowo-pożarniczych startujących według międzynarodowego regulaminu CTIF. W spotkaniu uczestniczyli członkowie drużyn oraz zaproszeni goście. W dniach od  6 stycznia do 9 lutego 2013 roku przeprowadzona została kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kawęczyn, podczas której m.in. dokonano oceny działalności za 2012 rok. We wszystkich jednostkach działające tam Zarządy otrzymały absolutorium za miniony rok. Przyjęto także plany działalności i plany finansowe na rok 2013. Zebrania były obsługiwane przez członków Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie. W dniu 18 stycznia 2013 roku w Turku podczas Spotkania Noworocznego podsumowującego ważniejsze osiągnięcia samorządowców, przedsiębiorców i osób działających na rzecz lokalnej społeczności, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jarosław Pasik został wyróżniony Złotym Herbem Powiatu Tureckiego i tytułem Człowieka Powiatu Tureckiego A.D. 2012. Przyznane wyróżnienia to docenienie działalności Prezesa Jarosława Pasika na rzecz ochotniczego pożarnictwa, a w szczególności osiągnięte sukcesy w sporcie pożarniczym według międzynarodowego regulaminu CTIF przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz drużyny KDP i OSP. W dniu 2 lutego 2013 roku w sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie odbył się VII Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej. W Turnieju uczestniczyły drużyny OSP z: Głuchowa, Kawęczyna, Kowali Pańskich, Milejowa, Skarżyna i Tokar. Turniej zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie wspólnie z działającą przy nim Komisją ds Młodzieży. Pierwsze miejsce zajęła OSP z Kowali Pańskich, która w dniu 18 lutego 2013 roku reprezentowała Gminę Kawęczyn na VII Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w Galewie, gdzie grając w grupie B wygrała z drużyną OSP z Wyszyny 3:2 oraz z drużyną PSP z Turku 3:1 i zajęła pierwsze miejsce z 6 punktami, kwalifikując się do ćwierćfinału, w którym przegrywając z drużyną OSP z Dziadowic 1:2 nie zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. W turnieju zwyciężyła drużyna OSP z Turku, która w dniu następnym zajęła pierwsze miejsce w I Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP w Grodzisku Wielkopolskim. W dniu 11 marca 2013 roku w Zespole Szkół w Kawęczynie  przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W Turnieju uczestniczyło ogółem 22 zawodników, w tym: 14 w grupie szkół podstawowych i  8 w  grupie szkół gimnazjalnych. Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych grupach okazali się: w grupie uczniów szkół podstawowych I miejsce - Weronika Osicka ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie, II miejsce - Natalia Jasiak ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie i III miejsce - Bartosz Zduniak ze Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych, a w grupie uczniów szkół gimnazjalnych I miejsce - Jakub Kasprzak, II miejsce - Dawid Przybylak i III miejsce - Amadeusz Dzikowski, wszyscy  z  Gimnazjum w  Kawęczynie. Zawodnicy oceniani byli przez powołane z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komisji ds Młodzieży jury  w następującym  składzie: Przewodniczący - Jarosław Pasik, Sekretarz - Mariusz Tomczak oraz członkowie: Krystian Krawczyk i Stanisław Urbaniak. W dniu 16 marca 2013 roku w Zespole Szkół w Kowalach Pańskich-Kolonii odbyły się XV powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju wzięło udział 37 uczniowie szkół: 15 podstawowych, 16 gimnazjalnych i 6 ponadgimnazjalych, laureatów eliminacji gminnych z 8 gmin. Gminę Kawęczyn reprezentowali: Weronika Osicka i Natalia Jasiak ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie oraz Jakub Kasprzak i Dawid Przybylak z Gimnazjum w Kawęczynie. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w następującym składzie: Przewodniczący - st.kpt. Wojciech Pasik, Sekretarz - Mariusz Zając oraz członkowie: st.kpt. Arkadiusz Janaszkiewicz, Grzegorz Ciesielski i Stanisław Urbaniak. W dniu 29 kwietnia 2013 roku w ramach wiosennej akcji „Posesja” przeprowadzone zostały kontrole w indywidualnych gospodarstwach rolnych i punktach wymiany gazu. Kontrole zostały przeprowadzone przez trzy zespoły kontrolne. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w 10 miejscowościach. Skontrolowano 25 gospodarstw rolnych, w których dokonano oględzin 57 obiektów, m.in. stodoły, budynki inwentarskie, gospodarcze i garaże. W jednym przypadku odmówiono kontroli. Podczas kontroli stwierdzono 56 usterek, które dotyczyły głównie stanu instalacji elektrycznej i osprzętu, tj. prowizoryczne podłączenia, brak kloszy osłonowych na lampach oświetleniowych, instalacja elektryczna pokryta kurzem i pajęczyną. W przypadkach, gdzie stwierdzono usterki o mniejszym zagrożeniu, właścicieli pouczono o konieczności ich usunięcia. Skontrolowano jednocześnie 8 punktów wymiany gazu, gdzie nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich przypadkach, w wyniku czego zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące usunięcie tych nieprawidłowości. W tym samym dniu kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku i Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak przeprowadzili sprawdzenie gotowości bojowej OSP w Kawęczynie, Kowalach Pańskich i Milejowie. W dniu 4 maja 2013 roku odbyły się gminne uroczystości "Dnia Strażaka" połączone z jubileuszem 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie, które rozpoczęły się przemarszem delegacji jednostek i zaproszonych gości na czele z Orkiestrą Dętą OSP w Tokarach i pocztami sztandarowymi na plac przed strażnicą, gdzie następnie została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin, którą sprawowali: Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary Pierwsze ks. Antoni Janicki, Proboszcz Parafii Kowale Pańskie ks. Roman Kowszewicz, Proboszcz Parafii Głuchów ks. Dariusz Horbiński oraz Proboszcz Parafii Przespolew ks. Piotr Bamberski. Po zakończonej mszy Dowódca Uroczystości, Naczelnik OSP w Marianowie Marcin Heresztyn złożył raport Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jarosławowi Pasikowi. Uroczystość otworzył witając jednocześnie zaproszonych gości Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej  w Marianowie Wiesław Tomczak. Wśród zaproszonych gości przybyłych na uroczystość byli m.in.: Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki, Starosta Turecki Zbigniew Bartosik, kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Janusz Wojciechowski, Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Jan Tygielski, Kierownik Przedstawicielstwa TUiR „WARTA” S.A. w Turku Edward Krawczyk, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, delegacja zaprzyjaźnionej OSP  z Potworowa oraz delegacje OSP z Gminy Kawęczyn wraz z pocztami sztandarowymi. W dniu 25 maja 2013 roku Wiceprezesi Jan Adamczyk i Wiesław Tomczak oraz Komendant Gminny Stanisław Urbaniak wraz z pocztem sztandarowym, który wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie uczestniczyli w Powiatowych obchodach „Dnia Strażaka” w Turku. Podczas uroczystości, Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Tadeusz Krupiński został odznaczony Złotym Znakiem Związku  OSP RP, a  Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki został odznaczony odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie została wyróżniona tytułem Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2012 Powiatu Tureckiego, a jej Prezes Jarosław Pasik tytułem Strażaka Roku 2012 Powiatu Tureckiego.
 
 
                                                                                                 Opracowanie - Zenon Tomczyk