HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE - CZĘŚĆ II