Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2015

Uchwała Nr XX.126.2016.pdf