Uchwała Nr XVI.113.2016.pdf 
Uchwała kolegium RIO - stwierdzenie n ieważności uchwały nr XVI.113.2016.pdf