Uchwała Nr XXV /134/12 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Uchwała Nr XXV 13412.pdf